Корзина: Корзина пуста

Зберегти свободу. О.А. Почеката

 

Хоть книга не про органічне землеробство, про те ця інформація зараз, як ніколи, актуальна. Для усіх думаючих людей.


В епоху катастрофічного зростання рівня споживання алкоголю у нашій країні читачу пропонується переосмислити існуюче у суспільстві ставлення до цієї речовини.

У книзі викривається прихований бік "солодких закликів" до "куль­турного" та "помірного" її споживання, йдеться про вплив на людину малих доз алкоголю, висвітлюється вплив звички до цих малих доз на наше суспільство.

Дати читачеві вибір між звичним, "традиційним", вживанням спирт­ного та абсолютною, свідомою тверезістю - ось основна мета пропо­нованого видання.

Видання книги здійснено за підтримки депутата Тернопільської міської ради Михаіл\а Головка

 

 

Підписано до друку 01. 07. 2008. Формат 60x84 /16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 3,72. Обл.-вид. арк. 4,0. Наклад 3000.3-41 Зберегти свободу / Укл. О. А. Почекета; переклад: Д. І. Бачурського, О. А. Почекети. - Київ, 2008.

Сторінок- 64 с.

 

Добавить отзыв
Оцените товар: